O spoločnosti

Spoločnosť System Builders, s.r.o vznikla v roku 2007. Poskytujeme široký okruh služieb v odvetví informačných technológií.